Zwiedzanie Willi Lacherta

Zdjęcia zostały wykonane 12 kwietnia 2014 roku podczas zwiedzania Willi Lacherta.