Zwiedzanie Domu Wolczyńskich

Zdjęcia zostały wykonane 27 kwietnia 2014 roku podczas zwiedzania Domu Wolczyńskich.