PRACOWNIA WACŁAWA WEKERA

Następne miejsce

pracownia_Wekera-1-682x1024

Słoneczna 10
Arch. Wacław Weker
Projekt i realizacja: 1929-1931

Dom zaprojektowany przez Wacława Wekera na wąskiej parceli pomiędzy ulicami Spacerową i Słoneczną, został wybudowany w latach 1929-31. Stanowi on przykład połączenia elementów modernistycznych z tradycyjnym sposobem kształtowania mieszkań. Według słów samego architekta, charakterystyczna uskokowa elewacja, a także rozczłonkowanie bryły na segmenty „nie leży w wybujałej fantazji lub chęci stworzenia za wszelką cenę czegoś ciekawego”, ale wynika z układu ulic i właściwości gruntu. Jedno ze 156 mieszkań znajdujących się w budynku należało do Wekera i było zarazem jego pracownią.

ulica-sloneczna-2-818x1024

ulica-sloneczna-1-819x1024

pracownia_Wekera-2-1024x685

pracownia_Wekera-3-1024x685

pracownia_Wekera-4-685x1024

pracownia_Wekera-5-1024x685

pracownia_Wekera-6-682x1024

pracownia_Wekera-7-1024x668

pracownia_Wekera-8-682x1024

pracownia_Wekera-9-1024x690

pracownia_Wekera-10-1024x682

pracownia_Wekera-11-682x1024

pracownia_Wekera-12-1024x680

pracownia_Wekera-13-680x1024

pracownia_Wekera-14-1024x680

pracownia_Wekera-15-680x1024

pracownia_Wekera-16-1024x680

pracownia_Wekera-17-680x1024

Poprzednie Miejsce