BRZESKA 18

Następne miejsce

Brzeska_18

Ul. Brzeska 18, Praga Północ
Projekt i realizacja: 1913-1914 r.

Od roku 1913 właścicielem posesji przy Brzeskiej 18 był Menachem Rothlewi. To on wzniósł dzisiejszą kamienicę z secesyjnymi dekoracjami architektonicznymi i zamieszkał wraz z rodziną w części frontowej budynku. Tuż po powstaniu działała tam szwalnia dla dziewcząt. Osoby zamieszkujące kamienicę w większości wypadków były pochodzenia żydowskiego
i parały się handlem. W okresie międzywojennym budynek zakupili Szlama i Fajga Szymanowicz, by następnie w 1940 roku odsprzedać go Konstantemu Warelukowi, który stracił go po II wojnie światowej na podstawie dekretu Bieruta. Przez lata zaniedbana kamienica powoli niszczała, co doprowadziło w 1988 roku do podjęcia decyzji o rozbiórce. Jednak ze względu na wpis do rejestru zabytków w 1999 r., do wyburzenia nie doszło.
Od 2 kwietnia 2015 r. właścicielem kamienicy jest spółka Magmillon, która planuje przywrócenie jej do dawnej świetności.